Oblasti zájmu

  • Osobní navigace
  • Predikce odchylek v jízdních řádech
  • Systémy orientované na služby

Výzkumné granty

  • Multi-criteria Planning of Paths in Networks of Public Transportation (GAUK 157710)

Výzkumné skupiny

  • SOSG - Service-Oriented System Group www