2012

Organizace a zpracování dat II

info www | SIS info  www | rozvrh  www

Cvičení probíhají ve středu 14:00 S8 (MS, 1.patro) paralelně:

lichý týden: 22.2. 7.3. 21.3. 4.4. 18.4. 2.5. 22.5.
sudý týden: 28.2. 14.3. 28.3. 11.4. 25.4. 9.5. 23.5.
Zápočet je nutnou podmínkou ke zkoušce, je udělován za docházku. Přípustná absence je jedno cvičení, což je cca 15%. Cvičení lze nahradit odpovídajícím paralelním cvičením. Sobě si odpovídající cvičení jsou v tabulce nad sebou. V úvahu přicházejí také paralelky kolegy Lasáka (informujte ho předem emailem), viz rozvrh.

Preferovaným komunikačním kanálem je email, předmět "NDBI007".