GAUK 157710

2010 - 2012

Navrhovaný projekt navazuje na úspěšný softwarový projekt „Jízdní řády pro kapesní počítače s využitím GPS“. Jeho cílem bylo vytvořit navigaci pro přenosná zařízení, která hledá časově nejkratší cesty kombinující chůzi s městskou hromadnou dopravou. Zároveň bylo snahou projektu přizpůsobit některé parametry hledané cesty dispozicím daného uživatele. Na základě zkušeností z plánování kombinovaných cest v hromadné dopravě víme, že jen jediný parametr – časová délka cesty – nestačí k uspokojení základních potřeb uživatele. Plánování cest v městském prostředí může být ovlivněno celou řadou faktorů. Při použití vícekriteriálního vyhledávání je možné přizpůsobit plán cesty tak, aby co nejlépe vyhovoval dispozicím a představám uživatele. Typickým příkladem využití takového vyhledávání je preference spojů realizovaných nízkopodlažními vozidly. Dalšími nároky na podobu cesty mohou být rychlost spojení, dostupnost cesty, spolehlivost, pohodlí, bezpečí, cena, velikost zavazadla a další. Problém uni-kriteriálních vyhledávačů spočívá v tom, že pokud nalezená cesta uživateli z nějakého důvodu nevyhovuje, nemá žádný opravný prostředek. V případě vícekriteriálního vyhledávání může uživatel nastavit své vstupní parametry a může tak přímo ovlivňovat podobu výsledné cesty. Uživatel tak získá zpětnou vazbu, která mu umožňuje nalezení lepší cesty.

JRGPS

2009 - 2010

Motivace

V současné době existují aplikace pro navigaci chodců v síti ulic a aplikace pro hledání spojení v jízdních řádech. V prvním případě se hledá pouze pěší trasa, ve druhém případě pouze spojení ze zastávky na zastávku. Přirozená potřeba uživatele je najít pěší trasu na blízkou zastávku, pak použít spoj městské hromadné dopravy (MHD) a dojet co nejblíže k cíli, pak opět najít pěší trasu ze zastávky do cíle. Mnohé kapesní počítače či jiná mobilní zařízení bývají vybavena přijímačem družicového signálu GPS. Odpadá tak nutnost zadávání výchozí pozice v případě, že se shoduje s aktuální pozicí uživatele.

Cíl projektu

Cílem je navrhnout a implementovat aplikaci, která bude hledat časově nejkratší spojení mezi zadanými místy. Místem zde může být konkrétní zastávka MHD nebo pozice daná souřadnicemi GPS. Spojení bude realizováno prostředky MHD (nebo jinými prostředky, podle zvolené sady dat) a pěšími přestupy mezi zastávkami. Aplikace bude schopna načíst výchozí bod pro vyhledávání z přijímače GPS. Uživatel bude moci zároveň pracovat s mapou a určit výchozí nebo cílový bod přímo v mapě.

Předpokládané řešení

Aplikace bude logicky rozdělena do několika modulů, které mezi sebou budou komunikovat přes předem dohodnuté rozhraní. Viz diagram. Součástí projektu je i webový server, který bude zajišťovat aktualizaci dat. Aplikace bude koncipována s ohledem na výkon a paměťové možnosti kapesních počítačů. Pokud to prostředí PDA dovolí, bude program podporovat češtinu. Ze znalosti zeměpisné pozice zastávek mohou vycházet optimalizace algoritmu pro hledání nejkratší trasy.

Platformy
  • knihovny pro vyhledávání a časově náročné funkce: C++
  • uživatelské rozhraní: C# (.NET CompactFramework)
  • server pro aktualizace: PHP, MySQL

Projekt získal extra ohodnocení za náročnost tématu.